Wat zijn ICO’s?

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

Wat zijn ICO’s en waar moet u op letten?
Een ICO is een term die vaak wordt gebruikt voor zogenaamde crowdfunding projecten die worden opgezet binnen de fintech evenals blockchain industrie. ICO is de afkorting voor ‘Initial Coin Offering’. Het kan hierbij specifiek gaan om een emissie van bijvoorbeeld een nieuwe cryptocurrency, maar daarnaast kan er ook sprake zijn van bepaalde crypto-tokens die worden aangekocht voor het financieren van projecten of een nieuwe onderneming.
Een ICO wordt in de praktijk doorgaans publiekelijk georganiseerd waardoor het voor iedereen mogelijk is om met cryptocurrencies te investeren in (innovatieve) projecten.
De uitgave van speciale crypto-tokens
Wanneer u er voor kiest om een klassieke belegging te doen en u investeert in een bedrijf kunt u bijvoorbeeld aandelen kopen. In ruil voor uw financiële inbreng wordt er dan een bepaald pakket met aandelen aan u toegekend. Op het ogenblik dat u gaat participeren door middel van een ICO worden er geen aandelen, maar wel zogenaamde crypto-tokens toegekend. Deze crypto-tokens kunnen uitsluitend worden aangekocht met cryptocurrencies. Dat crypto-tokens sterke gelijkenissen vertonen met aandelen blijkt niet in het minst uit het feit dat ze de eigenaar er van ook vaak stemrecht geven.
Daarnaast zijn ze door middel van een eigen blokketen evenals smart contract volledig ingesteld om onder meer een bepaalde uitkering te doen op het ogenblik dat het project winstgevend wordt. U dient er wel rekening mee te houden dat de exacte werking van een ICO en crypto-token waarin u wenst te investeren op voorhand nauwkeurig moet worden onderzocht. Niet zelden is een crypto-token namelijk specifiek geprogrammeerd voor een bepaald doel. Dit betekent in de praktijk dat ze lang niet altijd louter dienst doet als een virtueel effect.
Wat is het verschil tussen een IPO en een ICO?
Veel mensen hebben het idee dat er in de basis geen verschil bestaat tussen een IPO en een ICO. Dat is echter wel degelijk het geval. Een IPO is in principe een eerste aandelen emissie van een bedrijf. Daarin participeren zorgt er voor dat u als investeerder meteen ook aandeelhouder en dus mede-eigenaar wordt van de onderneming in kwestie. Dit is in het geval van een ICO veelal niet automatisch zo. Zoals eerder reeds aangegeven is het dan ook altijd van groot belang om de ICO structuur van een project goed te onderzoeken.
Dit heeft niet in het minst te maken met het feit dat een ICO niet alleen bijzonder flexibel is, maar ook niet is gereguleerd. Dit laatste is een structureel verschil met een IPO. Deze is namelijk wel degelijk (sterk) gereguleerd en niet alleen door de overheid, maar ook door het bankwezen. Dat er veel meer restricties zijn verbonden aan een IPO ten opzichte van een ICO is iets om rekening mee te houden, maar het zorgt er uiteraard wel voor dat het iets minder risicovol is in vergelijking met een investering in een ICO.
De toekomst van ICO’s
Toen ICO’s voor het eerst beschikbaar werden was de populariteit (logischerwijs) niet bepaald indrukwekkend te noemen. Door de jaren heen is daar echter structureel verandering in gekomen. De sterk toegenomen populariteit van deze virtuele beleggingsmogelijkheden zorgt er voor dat financiële toezichthouders naar alle verwachting de ICO’s zullen gaan classificeren als effecten of securities. Ze worden door heel wat moderne beleggers dan ook nu reeds bestempeld als de effecten van de ‘nieuwe wereld’. Daar tegenover staat dat enkele overheden of markten net heel sterk gekant zijn tegen de verdere ontwikkeling en het beschikbaar stellen van ICO’s.
Een bekend voorbeeld op dit vlak is China. De Chinese centrale bank heeft zelfs een algemeen verbod afgekondigd op het opzetten van ICO’s evenals de handel van ICO’s op de Chinese beurzen. De Chinese autoriteiten staan er evenwel om bekend alles te willen controleren, ook de in- en uitstroom van geld in hun land. De kans dat veel andere landen het Chinese voorbeeld zullen volgen is dan ook zeer beperkt.
Waar rekening mee houden bij een investering in ICO’s?
Bent u eveneens geïnteresseerd om te investeren in ICO’s? In dat geval is het altijd van belang om rekening te houden met diverse factoren. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot participeren in ICO’s alvast nog even voor u op een rijtje gezet:
Op welke wijze wordt het geld beheert? Gebeurt dit bijvoorbeeld in een speciale ICO-coin escrow wallet of wordt er gebruik gemaakt van een smart contract met een voldoende beveiliging? Dit is van belang voor de veiligheid van het geïnvesteerde kapitaal.
Zijn de wallets beschermd middels meervoudige handtekeningen waarbij één van de sleutels in handen is van een betrouwbare, derde partij? Hoe werkt de wallet precies en is er sprake van een echt veilige opslag van de tokens?
Bestaat er reeds een beta of een test versie van het product in kwestie?
Is er een concrete roadmap evenals een structureel onderbouwde white paper voor handen? Wie is het betrokken team?
Welke mensen zitten er achter de ICO? Wie zijn de ontwikkelaars en wat is hun ervaring? Door wie is de organisatie opgericht en is er sprake van een zekere transparantie of niet? Een duidelijke communicatie strategie met betrekking tot niet in het minst de ontwikkeling en voortgang van het project zou een vereiste moeten zijn.
Participeren in een ICO kan bijzonder interessant zijn en we geloven er sterk in dat dit zomaar een cruciaal onderdeel kan worden in de toekomst van het beleggen. Echter moet er ook altijd rekening mee worden gehouden dat participeren in een ICO bepaalde risico’s met zich meebrengt. Daar staat in de praktijk wel steevast een aantrekkelijk rendement tegenover.

The post Wat zijn ICO’s? appeared first on Cryptostart.

Lees het originele artikel op Cryptostart.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.