Wat is Ripple: Een uitgebreid overzicht

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

De Ripple coin is gemaakt om banken, financiële instanties  en bedrijven met elkaar te verbinden (RippleNet) en voorziet zodoende in de behoefte om wereldwijd geld te verzenden.
Klik hier om direct Ripple te kopen met iDEAL!
Trefwoorden
Access – Connectivity across payments networks: Ripple voorziet in de mogelijkheid om verschillende betaling netwerken aan elkaar te verbinden.
Speed – Instant on-demand settlement: Ripple voorziet in de mogelijkheid om directe betalingen te verrichten. Is veel sneller dan traditionele systemen maar ook dan andere crypto systemen, zie onderstaand schema met de verschillen.

Schaalbaarheid
Ripple is goed schaalbaar, momenteel  1500 transacties per seconde, maar kan opgeschaald worden naar dezelfde transactie snelheid als Visa (50.000 transacties per seconde). Hiermee is de snelheid ook voor de toekomst gegarandeerd.
Certainty – real-time traceerbare ‘funds’
Cost – Lage operationele en liquiditeitskosten
De laatste twee punten (Certainty en Cost) komen aan de orde bij het bespreken van de oplossingen die Ripple biedt voor financiële instellingen (xCurrent en xRapid).
Ripple is gecentraliseerd
In  tegenstelling tot de meeste cryptomunten is Ripple (XMR) gecentraliseerd. Hierdoor is er veel controle over deze munt door het bedrijf wat achter Ripple zit. Dit is precies NIET waar de meeste cryptomunten voor staan, maar maakt wel dat de grote financiële instanties/bedrijven dit platform eerder zullen omarmen.  Je kan dit zien als een tussenvorm van het oude geld en de gedecentraliseerde cryptomunten zoals b.v. de Bitcoin. Meer controle heeft zijn voor- en nadelen, de acceptatie door banken/overheden zal groter zijn, maar hierdoor gaat wel de ‘vrijheid’  en ‘ondoorzichtigheid’ waar de cryptowereld voor staat, als tegenhanger van de bankenwereld verloren.
Distributie en supply van Ripple
Sinds 2012 heeft Ripple structureel  XRP’s op de markt gebracht en daarmee een sterke en gezonde munt in de markt gezet. In totaal zijn er 55 miljard XRP’s beschikbaar gemaakt, deze zijn in een cryptographically-secured escrow account ondergebracht en dit aantal wordt gedoseerd op de markt gebracht.
De distributie (op dit moment) is als volgt:
Totaal aan XRP in bezit van RIPPLE: 6.253.951.232
Totaal gedistribueerde XRP:  38.739.142.811
Totaal XRP geplaatst in Escrow:  55.000.000.000
In het Escrow contract is geregeld dat e r 55 maanden lang op de eerste dag van de maand telkens  1 miljard XRP op de markt gebracht worden.  Het deel wat niet in de markt gezet kan worden wordt aan het eind van de maand weer terug gezet in het Escrow account en komt opnieuw beschikbaar aan het einde van de geplande 55 maanden.
Op deze manier heeft Ripple op dit moment de laatste 18 maanden  gemiddeld 300 miljoen XMR per maand in de markt kunnen zetten.
Acceptatie door financiële instanties en overheden
In de voorgaande tekst is al uitgebreid ingegaan op de voordelen die Ripple (XMR) heeft waardoor de acceptatiegraad bij banken en financiële instellingen hoog is. Er zijn een reeks grote financiële instellingen die pilots uitvoeren met Ripple, b.v. Bank of America, Santander en BNP Paribas.
We belichten hier nog een paar onderwerpen. Zo geven we antwoord op de vraag of de volatiliteit van cryptomunten voor de acceptatie van Ripple een issue is en beschrijven we welke kant en klare oplossingen Ripple biedt.
Vraag: Heeft de volatiliteit van de Ripple coin invloed op het feit of financiële instanties Ripple omarmen?
Antwoord: Nee, Ripple heeft een stabiel aantal financiële instellingen die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van een pilot met xRapid. Financiële instanties die xRapid gebruiken hoeven geen XRP voor langere tijd in bezit te hebben. Gezien de hoge transactiesnelheid (3 tot 5 seconden) hebben financiële instanties slechts te maken meet een zeer beperkte volatiliteit gedurende de transactie
Klik hier om direct Ripple te kopen met iDEAL!
Oplossingen voor financiële instellingen
xCurrent
xCurrent is Ripple’s enterprise software oplossing voor banken  om wereldwijd betalingen te doen, realtime en met end-to-end tracking. Door gebruik van xCurrent kunnen banken via realtime berichtenverkeer de betaling bevestigen voordat de transactie plaats vindt en direct bevestigen wanneer de transactie is afgerond. Zie ook het onderstaande filmpje hoe dit in zijn werk gaat.

xRapid
xRapid is bedoeld voor banken/financiële instellingen die hun liquiditeitskosten omlaag willen brengen en de klantervaring juist toe wil laten nemen. Omdat er voor wereldwijde betalingen vaak lokale currency’s beschikbaar moeten zijn, zijn de liquiditeitskosten hoog. xRapid brengt deze kosten substantieel naar beneden, door gebruik te maken van Ripple (XMR)

xVia
xVia is bedoeld voor banken/financiële instellingen die betalingen willen versturen over verschillende netwerken. xVia heeft een aantal API’s die zonder dat er software geïnstalleerd hoeft te worden gebruikers in staat stelt wereldwijd betalingen te doen waarbij het transparant is wat de status van de betaling is en er ‘rijke’ informatie, zoals b.v. facturen, kan worden toegevoegd.

Zie ook het onderstaande filmpje hoe een en ander werkt voor consumenten:

Negatieve geluiden over Ripple
Er zijn uiteraard ook negatieve geluiden te vinden over Ripple. Tegenstanders vinden dat Ripple niet veel nieuws toevoegt, dat door het centrale systeem één partij teveel macht heeft en we eigenlijk hetzelfde systeem krijgen als bij het ‘gewone geld’.
Een ander bezwaar is dat slechts één bedrijf met 120 mensen in dienst een alternatief probeert te ontwikkelen voor Swift (huidige ‘gewoon geld’ transactiesysteem). Dit terwijl er momenteel door een consortium van 80 bedrijven, waaronder IBM, Intel, JPMorgan and Accenture een alternatief genaamd ‘Hyperledger’ wordt ontwikkeld, waar naar verwachting veel meer draagvlak voor komt.
Samenvatting
Overzicht van de belangrijkste kenmerken van Ripple (XMR)
Centraal, hierdoor is het verschil met ‘ouderwets geld’ kleiner dan bij andere crypto currency’s
Specifiek bedoeld voor transacties tussen banken/financiële instellingen
Set met oplossingen voor banken/financiële instellingen beschikbaar (xCurrent, xRapid, xVia)
Hyperledger lijkt een grote concurrent te worden in hetzelfde speelveld.
Ondanks negatieve berichten en de komst van Hyperledger denken wij dat Ripple een toekomst heeft. Dit baseren wij op de kenmerken die Ripple (XMR) heeft en het feit dat grote organisaties serieus pilots uitvoeren  om Ripple (XMR) en de bijbehorende oplossingen te gebruiken. Of Hyperledger langszij komt of zelfs de alleenheerser gaat worden of dat beide systemen naast elkaar blijven bestaan zal de toekomst uitwijzen.
Klik hier om direct Ripple te kopen met iDEAL!
Meer informatie: 
Ripple kopen
Ripple koers
Ripple informatie
Officiële website
Het bericht Wat is Ripple: Een uitgebreid overzicht verscheen eerst op Bitcoins en Altcoins.
Lees het originele artikel op bitcoinsaltcoins.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.