Vormt Bitcoin de basis voor elke crypto portefeuille?

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

Op het ogenblik dat je er voor kiest om als investeerder een portefeuille met cryptocurrencies aan te leggen is het steeds van belang om deze te diversifiëren. Dit betekent dat je een bepaalde balans moet zien te vinden tussen enerzijds ondergewaardeerde (underdog) coins en anderzijds vaste waarden die je kunnen voorzien van een solide basis. Wat dit laatste betreft komen we uiteraard al snel uit bij ‘s werelds eerste cryptocurrency, namelijk de Bitcoin. Enkele van ‘s werelds meest vermaande crypto-experts zijn het er met elkaar over eens dat Bitcoin de basis vormt voor elke cryptocurrency portefeuille. Is dat echter wel echt zo? Wij zochten het voor je uit en hebben onze bevindingen op deze pagina even uitgebreid op een rijtje gezet.
Alles valt of staat met Bitcoin! Of toch niet?
Binnen de cryptomarkt zijn er vaak verschillende patronen op te merken. Ondanks het feit dat deze patronen niet over een sluitend karakter beschikken en het bijgevolg onmogelijk is om te voorspellen waar een bepaalde koers heen gaat zijn ze niet onbelangrijk om in het oog te blijven houden. Eén van de algemene verschijnselen binnen de wereld van de cryptocurrencies heeft betrekking tot de verhouding tussen een koersstijging bij Bitcoin en tal van verschillende altcoins. Op het ogenblik dat Bitcoin haar dominantie laat gelden krijgen heel wat altcoins immers te maken met een stevige koersval. Om er voor te zorgen dat je portefeuille steeds over een relatief stabiele waarde beschikt kan het dan ook geen kwaad om een stukje Bitcoin te hebben zitten. De onregelmatige verhouding tussen Bitcoin en altcoins kan op deze manier namelijk enigszins worden gecompenseerd.
Dat Bitcoin over een bepaalde marktdominantie beschikt is een feit. Het heeft geen enkele zin om dit te ontkennen of te stellen dat Bitcoin inmiddels een enigszins achterhaald platform is. Anderzijds is het ook niet correct om meteen te concluderen dat de hele markt valt of staat met Bitcoin, in tegendeel. Wel is het zo dat verschillende cryptocurrencies er voor hebben gekozen om zich te baseren op Bitcoin en er bijgevolg een sterke link mee vertonen. Mocht Bitcoin vallen of rake klappen incasseren zal dat eveneens gelden voor gerelateerde cryptovaluta’s. Daar staat tegenover dat het zomaar kan gebeuren dat andere platformen net in dergelijke situaties hun kracht laten zien. Het zou hierbij dan onder meer kunnen gaan om bijvoorbeeld Ethereum en het Chinese NEO.
Wat wanneer de laatste Bitcoin is gemined?
Het feit dat Bitcoin ‘s werelds aller eerste cryptocurrency was zorgt er voor dat ze op bijzonder veel vertrouwen kan rekenen vanuit de investeringswereld. Dat is ook niet meer dan normaal, maar er staat wel tegenover dat er ook enkele bedenkingen bestaan. Zo is het bijvoorbeeld algemeen bekend dat Bitcoin over een zogenaamde hard cap beschikt van 21.000.000 BTC tokens. Op moment van schrijven zijn reeds 16.823.375 BTC tokens in omloop (bron). Dat schept de verwachting dat de hard cap van deze cryptocurrency reeds bijna is bereikt. Verschillende partijen hebben hun zorgen geuit over dit moment. Wat gebeurt er namelijk op het ogenblik dat er geen nieuwe blokken meer gemined dienen te worden? Zal dit meteen ook het einde van de Bitcoin betekenen of krijgt ze in ieder geval af te rekenen met een stevige waardedaling? Alles is mogelijk, maar in de basis is er zeker geen reden voor paniek. Dit omwille van de volgende redenen:
1. Een hard cap betekent automatisch ook een bepaalde ‘schaarsheid’ van de token. Bitcoin kenmerkt zich door een zeer beperkte hard cap van amper 21.000.000 stuks. Dit betekent per definitie dat de token altijd over een intrinsieke waarde zal beschikken.
2. Het algoritme van Bitcoin is er zo op gebouwd dat de vergoeding voor het minen van een block ongeveer één keer in de vier jaar wordt gehalveerd. In eerste instantie werd er voor het oplossen van de rekensom in het Bitcoin netwerk een vergoeding toegekend van 50 BTC. Daarna daalde de vergoeding naar 25 BTC om in 2020 uit te komen op nog maar 6,25 BTC. De algemene verwachting is dan ook dat de laatste BTC token niet eerder zal worden gemined dan in het jaar 2140. We hoeven ons hier momenteel dan ook zeker en vast nog geen zorgen om te maken, in tegendeel.
3. Het minen van een block is niet de enige vergoeding die miners krijgen. Elke transactie welke binnen het netwerk van Bitcoin wordt uitgevoerd dient te worden bevestigd. Hiervoor wordt een zogenaamde transaction fee in rekening gebracht. Deze fee gaat direct naar de miners waardoor zij nog steeds voldoende financieel voordeel uit hun activiteiten met betrekking tot Bitcoin zullen kunnen halen. Ook op dit vlak is er dus absoluut geen reden tot paniek… al is het uiteraard niet ondenkbaar dat vooral heel wat kleine spelers er voor zullen kiezen om af te haken.
Kan je nu wel of niet om Bitcoin heen als crypto-investeerder?
Mensen die investeren in cryptocurrencies geloven het hele achterliggende systeem. Ze geloven in het vaak gedecentraliseerde karakter van de valuta’s (er zijn uitzonderingen zoals Ripple) evenals de technologie die de (ver)werking van de data mogelijk maakt. Hoe we het ook draaien of keren, alles is eigenlijk begonnen met Bitcoin. Dit zorgt er voor dat deze cryptovaluta naar de toekomst toe nog steeds over een zeer aantrekkelijk potentieel beschikt. Het einde van 2017 heeft duidelijk gemaakt tot welke waardestijging de Bitcoin in staat is en ondanks het feit dat ze ook zeker momenten van depressie heeft gekend (en ongetwijfeld ook in de toekomst nog zal kennen) is en blijft ze het fundament van de hele cryptocurrencysector.
Laat er geen twijfel over bestaan, als er een dag komt dat Bitcoin valt, zal dit een ongelofelijke impact hebben op de (financiële) wereld. Weet de Bitcoin stand te houden en haar wortels verder te versterken? Dan wil je er absoluut zeker van zijn dat je deze boot niet mist. Er voor kiezen om een stuk (niet alles!) van je cryptobudget te investeren in Bitcoin is dan ook zeker aan te raden. Kijk tot slot niet uitsluitend in de richting van de oorspronkelijke Bitcoin, maar besteed ook de nodige aandacht aan de verschillende vorken die door de jaren heen zijn gerealiseerd. Niet in het minst Bitcoin Cash zou volgens zeer veel partijen nog wel eens tot baanbrekende prestaties in staat zijn.
Meer informatie: 
Bitcoin kopen 
Geschiedenis van Bitcoin
Officiële website
Het bericht Vormt Bitcoin de basis voor elke crypto portefeuille? verscheen eerst op Bitcoins en Altcoins.
Lees het originele artikel op bitcoinsaltcoins.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.