Hyperledger – wat is dat?

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

In een ander verschenen artikel genaamd Wat is Ripple – een uitgebreid overzicht gaven we al aan dat Hyperledger een grote concurrent van Ripple is. Maar wat is Hyperledger nu eigenlijk? Op deze vraag geven we in dit artikel een antwoord. Alhoewel Hyperledger niet een Cryptocurrency is, zijn we van mening dat een beschrijving van Hyperledger toch op zijn plaats is omdat de onderliggende techniek, de blockchain, dezelfde is als bij cryptocurrency’s. Gaandeweg zal blijken dat deze blockchain techniek in de nabije toekomst veel meer toepassingen gaat krijgen en op veel meer gebieden ingezet gaat worden dan voor cryptocurrency’s. Hieruit blijkt des te meer wat een geniaal idee achter de blockchain zit en iedereen in de toekomst te maken gaat krijgen met deze techniek en cryptocurrencies.
Het Hyperledger project
Hyperledger is een open source samenwerking platform met als doel de blockchain technologie verder te ontwikkelen voor gebruik in meerdere sectoren. Het is een wereldwijd samenwerkingsverband, gefaciliteerd door De Linux Foundation, waarin leidende partijen in de verschillende sectoren deelnemen.
Waarom een Hyperledger project?
Sinds de uitvinding van het World Wide Web zijn er maar weinig technische ontwikkelingen geweest die zoveel impact zullen hebben als de blockchain technologie. De blockchain is een peer-to-peer distributed ledger (gedistribueerd grootboek) wat samen met ondersteunende technieken kan worden gebruikt voor een nieuwe generatie van transactionele applicaties, waar de basis bestaat uit correctheid, transparantheid en snelheid.
Het Hyperledger project heeft als doel de ondersteunende technieken voor de bouw van deze applicaties een ‘boost’ te geven. Dat kan alleen wanneer meerdere partijen hun software ontwikkelen en deze ontwikkelingen delen als open-source. Dat is de enige manier om de onderliggende blockchain technologie breder in te kunnen zetten.
Op basis van deze technologie kunnen er toepassingen worden gebouwd welke decentraal informatie bevat. Deze informatie wordt eenmalig vastgelegd en is altijd juist. Het onderhoud een beheer van de onderliggende technische structuur kan veel meer kosten efficiënt.
Welke partijen nemen deel?
Het zijn niet de minste partijen die deelnemen. Er werd begonnen in 2016 met ongeveer 70 organisaties en er zijn nu al rond de 200 organisaties uit verschillende sectoren aangesloten.
Van de premium deelnemers noemen we IBM, NEC, Intel, Baidu (Chinese zoekmachine), maar ook bijvoorbeeld bedrijven als TNO, ABN/AMRO, Bosch, Huawei, PWC, Medical chain doen mee.
Onderstaande figuur geeft slechts een beperkt aantal van de deelnemers weer.

Voorbeelden van (toekomstige) toepassingen
Voor de financiële wereld is het redelijk duidelijk wat de toepassingen zijn, kijk daarvoor bij de verschillende crypto currencies en zie waar ze voor staan en wat er beloofd wordt aan beoogde toepassingen.  In dit artikel gaan we daar niet op in, maar willen we juist een paar voorbeelden geven uit andere sectoren:
– Gezondheidszorg
– Industrie
Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg  kan je denken aan een aantal onderwerpen waarvoor de blockchain techniek ingezet kan worden. Denk aan medisch onderzoek, financiële afhandeling door middel van smart contracts, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), de farmaceutische supply chain maar ook de registratie en validatie van de juiste bevoegdheden van medisch personeel .
Uiteraard is hier een lange weg te gaan, denk even aan de vernieuwde privacy wetgeving welke in mei in gaat en je kan nu al inschatten dat daar het laatste woord niet over gezegd is. We belichten twee onderwerpen.
Medisch onderzoek
Wanneer wereldwijd alle patiëntendossiers middels de blockchain technologie zijn opgeslagen, kunnen onderzoekers deze data gebruiken voor hun onderzoek. Uiteraard met inachtneming van de privacyregels. Dit zou een enorme stap voorwaarts zijn.
Medicatie als onderdeel van het elektronisch patiëntendossier
Buiten dat iedere arts altijd precies kan zien welke medicijnen ooit gebruikt zijn door een  patiënt, kunnen  ook de patiënt zelf, zorgverleners  en apotheken dezelfde patiënten database raadplegen. Uiteraard moet de toegang op verschillende niveaus goed afgeschermd zijn. Iedereen ziet dezelfde informatie, kom je bij een voor jou niet bekende apotheek kan daar ook weer dezelfde informatie geraadpleegd worden. Deze informatie is altijd compleet, correct en éénduidig.
Uiteraard is deze materie te moeilijk om in een paar alinea’s te beschrijven. De Nictiz heeft een goed document geschreven genaamd Blockchain  in de zorg. Hierin wordt veel dieper op dit onderwerp in gegaan.
Industrie
In de industrie zijn er veel uiteenlopende ontwikkelingen waarbij de blockchain technologie als onderliggende laag wordt gebruikt. Veel pilots, maar ook zijn er al toepassingen die al in productie zijn. We beschrijven er twee. Eerst een toepassing voor containervervoer en daarna een pilot op het gebied van Agrifood.
Containervervoer
IBM heeft samen met Maersk (een container vervoer bedrijf) de complete administratieve afhandeling die komt kijken bij het laden, vervoeren en lossen van containers onderhanden genomen. Hiervoor is een applicatie, gebaseerd op de blockchain technologie, ontwikkeld. Hierbij hebben alle betrokkenen (vaak zijn bij het hele proces wel 30 partijen betrokken) op ieder moment inzicht in waar de container zich bevindt en wanneer de aflevering plaats vindt.
Zie de onderstaande Infographic voor het proces.

Voor meer informatie zie deze link
Agrifood
Tno en de Wageningen University & Research (WUR) hebben een pilot uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Doel is te onderzoeken wat de blockchain technologie kan betekenen  in de Agrifood sector. De keten van productie, vervoer tot aan de schappen van de winkelier inclusief de benodigde certificaten wordt vastgelegd. Dit biedt ook de mogelijkheid tot ‘track and trace’. Op deze manier wordt de hele productie- en bevoorradingsketen in kaart gebracht wat de kwaliteit van de producten moet verbeteren en is er geen mogelijkheid tot fraude.
De praktijkcasus is uitgevoerd met als onderwerp de import van druiven vanuit Zuid-Afrika naar Nederland.
Voor meer informatie over deze pilot klik je op deze link.
Samengevat
De blockchaintechnologie wordt niet alleen gebruikt voor cryptocurrency’s, maar kan (en wordt al) op veel meer gebieden worden toegepast. Iedereen zal hier op termijn voordeel van hebben. Wat maar weer aangeeft dat de blockchain en ook cryptocurrency’s toekomst hebben.
Links
Nieuwe leden Hyperledger (bron 1 en bron 2)
Wikipedia, historie + veel links
bronsite
Het bericht Hyperledger – wat is dat? verscheen eerst op Bitcoins en Altcoins.
Lees het originele artikel op bitcoinsaltcoins.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.