Hoe bepaal je de juiste fee voor een transactie?

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

Drukte op het bitcoinnetwerk
De capaciteit van het bitcoinnetwerk is beperkt waardoor het niet mogelijk is dat alle bitcointransacties direct worden bevestigd. Daardoor krijgen transacties met een hogere fee (transactiekosten) vrijwel altijd voorrang op transacties met minder fee. Als er te weinig fee wordt toegevoegd, kan een transactie soms lange tijd onbevestigd blijven. De bitcoins staan dan te wachten om opgenomen te worden in de blockchain door de miner. In de onderstaande afbeelding is een transactie te zien die nog niet bevestigd is (0 bevestigingen).

Na verzending zijn bitcointransacties direct zichtbaar op het bitcoinnetwerk. Om te voorkomen dat bitcoins dubbel uitgegeven kunnen worden, moeten bitcointransacties worden bevestigd voordat de transactie als definitief kan worden beschouwd. Voor meer technische uitleg: waarom betalen we fees?.
Het is belangrijk om te onthouden dat je nooit de exacte hoeveelheid bitcoins aan iemand zult kunnen versturen die je zelf ontvangen hebt. Als je bijvoorbeeld 1 bitcoin ontvangt, kun je niet exact 1 bitcoin doorsturen naar iemand anders. Dit komt door de fee die wordt betaald aan de miners om jouw transactie op te nemen in de blockchain.

Hoeveel fee moet ik toevoegen?
Regelmatig vragen bitcoingebruikers zich af wat de juiste hoeveelheid fee is om te zorgen dat een transactie snel wordt bevestigd. Helaas is het niet zo eenvoudig om aan te geven wat precies de juiste fee is.
De juiste fee is afhankelijk van:
de drukte op het bitcoinnetwerk
de grootte van de bitcointransactie
hoe snel je wilt dat de transactie wordt bevestigd
Als het drukker is op het netwerk dan gaan over het algemeen de fees omhoog. De oorzaak hiervan ligt in de beperkte blokcapaciteit, waardoor transacties met een hogere fee voorrang krijgen op transacties met minder fee.
Grootte van je bitcointransactie
Bij grootte van de transactie, wordt vaak meteen gedacht aan de hoeveelheid bitcoin die verzonden worden. Dit kan invloed hebben op de omvang van je transactie, maar belangrijker is hoeveel inputs een transactie heeft. Als je op meerdere adressen vele kleine hoeveelheden bitcoin hebt ontvangen en deze in 1 keer wilt verzenden, vormt dit een grote transactie. Bij twee transacties met eenzelfde hoeveelheid fee zal een miner liever een kleine transactie toevoegen dan een grote: Er passen er meer van in een blok, waardoor de miner meer fees ontvangt.
Standaard of dynamisch
De methodes voor een gebruiker om de fee van een transactie te bepalen in een wallet zijn grofweg onder te verdelen in twee vormen: standaard en dynamisch. Indien een wallet een standaard fee toevoegt, wordt er per transactie een vaste hoeveelheid fee toegevoegd, ongeacht de grootte van de transactie.
In het geval van een dynamische fee wordt er een hoeveelheid fee per kilobyte toegevoegd. Een grote transactie met meer inputadressen zal dus meer fee toegevoegd krijgen dan een transactie met minder adressen. In het algemeen werken wallets tegenwoordig meestal met dynamische fees, dit komt onder meer doordat de transactie kosten erg gestegen zijn. De optie om een standaard fee te gebruiken is vaak wat meer afgeschermd van de gebruiker.
Beide methodes hebben voordelen en nadelen. Als je een standaard fee per transactie aangeeft, weet je meteen van tevoren hoeveel fee je zult betalen. Dit is bijvoorbeeld nuttig als je in een keer je hele wallet leeg wilt maken en van tevoren wilt weten exact hoeveel bitcoins je verstuurt. Bij het gebruik van een dynamische fee staat niet in iedere wallet even duidelijk aangegeven wat de totale fees zullen zijn voordat je de transactie verstuurt.
In de meeste situaties is het beter om een dynamische fee te gebruiken. Je voorkomt hiermee dat een grote transactie langdurig onbevestigd door het netwerk blijft, of dat je onnodig veel transactiekosten betaalt. In veel wallets wordt er automatisch een aangeraden dynamische fee voor de gebruiker bepaald. Je kunt de hoogte van de fee vaak ook zelf bepalen, zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven.

In de recente update van Bitcoin Core naar 0.15.0 zijn er aanpassingen gemaakt aan het algoritme waarmee de dynamische fee berekend wordt in deze wallet. Transacties met een lage prioriteit kunnen een zeer lage fee toegevoegd krijgen, waardoor de transactie pas na enkele dagen bevestigd zal worden. Ook is het nu eenvoudig voor een gebruiker om later een hogere fee toe te voegen aan een transactie, om alsnog te zorgen dat een transactie snel in een blok wordt inbegrepen. In de meeste andere wallets zijn dit soort opties (nog) niet beschikbaar.
Bepalen van de juiste fee

Er zijn meerdere methodes om de juiste fee te bepalen. In het screenshot hierboven wordt de gemiddelde fee weergegeven van transacties die in de blockchain zijn inbegrepen tijdens de afgelopen dagen. Het bedrag links geeft de fee per transactie aan, rechts ziet u de fee in satoshi per byte. De linker indicator gebruik je voor een standaard fee, de rechter als je een dynamische fee invoert.

Als voorbeeld zie je hierboven de fee instellingen voor een Green Address wallet. Stel je voor, dat je een dynamische fee wilt gebruiken voor een transactie. Je ziet dat de gemiddelde fee op 300 satoshi per byte ligt. Omgerekend komt dit neer op 3 mBTC per kilobyte. Je zorgt dat per kB aangevinkt staat, vult als fee 3 mBTC in en kunt vervolgens na het invullen van het ontvangstadres en de hoeveelheid de transactie verzenden.
Stel je nu voor dat je ooit een hele bitcoin ingekocht hebt en deze nu wenst te verkopen. De ontvanger wil van tevoren exact weten hoeveel bitcoins je zult verkopen. Je controleert eerst de gemiddelde fees op het netwerk. Je ziet dat de fees per transactie momenteel rond de 1 mBTC liggen, en vult daarom als fee 1 mBTC in.
Vervolgens zorg je dat er géén vinkje bij per kB staat. Als amount kun je 999 mBTC invullen. Je kunt nu bij de inkopende partij aangeven dat je 0.999 BTC wenst te verkopen en de transactie verzenden.

Lees het originele artikel op Bitcoin.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.