Heeft cryptocurrency toekomst als er kwantumcomputers komen?

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

Om de vraag te beantwoorden of de komst van kwantumcomputers de toekomst van cryptocurrency in gevaar brengt, is het in eerste instantie belangrijk om te weten wat een kwantumcomputer is. Zonder al te technisch te worden gaan we dat in dit artikel uitleggen. Vervolgens gaan we een (klein) stukje in de toekomst kijken en proberen een inschatting te maken hoe de ontwikkelingen op het gebied van kwantumcomputers en cryptocurrency over maximaal twintig jaar eruit zal zien.
Wat is een kwantumcomputer?
De huidige computers werken allemaal met bits die de waarde 0 of 1 aan kunnen nemen. Zet je 4 bits op een rijtje dan heeft deze rij op een zeker moment altijd 1 waarde.
Bijvoorbeeld: 0110. Met deze waarde kan gerekend worden. Bij een kwantumcomputer geldt een ander principe, dit principe komt voort uit de quantummechanica. Om te rekenen worden er geen bits gebruikt, maar quantumbits, kortweg qubits genoemd. Een hele bijzondere eigenschap is dat een qubit tegelijkertijd de waarde 0 en 1 kan bevatten. Dat betekent dat een 4 cijferige qubit tegelijkertijd 2x2x2x2=16 waardes bevatten waar mee gerekend kan worden. Immers 4 maal een 0 of één en dat in alle mogelijke combinaties.
Zet je meer qubits achter elkaar en deze vergelijk je deze met dezelfde hoeveelheid ‘ouderwetse’ bits achter elkaar dan zal het verschil in mogelijke waardes exponentieel toenemen.
Voorbeelden: bij 8 posities is dat 256x, bij 16 is dat al 65.536x en bij 32 is dat 4.294.967.296x zo veel.
Dus in plaats van 1 getal tegelijk weergeven met 32 bits kan je meer dan 4 miljard getallen tegelijk weergeven met 32 qubits. Begrijpen jullie het nog?
Stel je voor dat je hiermee zou kunnen rekenen, dat zou toch een enorme sprong vooruit zijn!
Een bekend verhaal is dat van de koning en het schaakbord en de rijstkorrels: Om meer inzicht te krijgen zou je dit artikel eens kunnen lezen. Hierin wordt het verhaal kort beschreven en wordt er wat dieper ingegaan op machtreeksen.
Kwantumcomputers en cryptocurrency over 20 jaar
Een voordeel van de kwantumcomputer is dat je daar dus razendsnel een heleboel mogelijkheden mee na kunt gaan. Het gevaar voor de cryptocurrencies is dat er dan in een hele korte periode veel te veel blocks gevonden kunnen worden en iemand die over een kwantumcomputer beschikt teveel ‘macht’ over de blockchain van de cryptocurrency kan krijgen.
Op dit moment bestaan er echter nog geen kwantumcomputers. De eerste experimentele kwantumcomputer was vorig jaar zo ver dat de computer 3 x 5 uit kon rekenen. Op zich een grote stap in de ontwikkeling van de kwantumcomputer, ware het niet dat ieder kind in groep 3 dit al uit zijn hoofd kan uitrekenen.
Wanneer wij een qubit uitlezen heeft deze altijd of de waarde 1 of de waarde 0. Je weet niet wanneer je welk antwoord krijgt, de qubit gedraagt zich in dit opzicht dus instabiel.
Het probleem waar men tegen aan loopt is dat er een manier gevonden moet worden om bijvoorbeeld 32 qubits te vullen met ruim 4 miljard getallen, een berekening uit te voeren en de resultaten van de 4 miljard berekeningen weer uit te lezen. Hierbij wil je dus dat de input van ieder getal correspondeert met het juiste getal van de 4 miljard uitkomsten. Vanwege de instabiliteit van de qubits is dit een uitdaging waar de wetenschappers nog niet uit zijn.
De verwachtingen wanneer de wetenschap zover is om dit voor elkaar te krijgen lopen sterk uiteen, er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat dit nooit gaat lukken. De meest optimistische schatting gaat ervan uit dat het nog minimaal 10 jaar zal duren voordat er een kwantumcomputer buiten het lab beschikbaar zal komen en de prijs daarvan zal zo hoog zijn dat alleen de allergrootste bedrijven of overheden erover zouden kunnen beschikken.
Waar we nu al over beschikken zijn cryptocurrency die ruim 20 jaar mee kunnen. Lees bijvoorbeeld de whitepaper van NEO. Daarin staat beschreven dat er 100 miljoen NEO tokens komen en dat we daar 22 jaar mee vooruit kunnen.
Zelfs al zijn er nog geen kwantum computers toch staat in de whitepaper van NEO (link) al een mechanisme beschreven waarmee de NEO currency zich tegen kwantumcomputers beschermt, namelijk: Het Anti-quantum cryptografie mechanisme genaamd NeoQS
Conclusie
De kwantumcomputers zijn nog ver weg van productie, als ze er al ooit komen. Een aantal cryptocurrencies heeft zich door slimme algoritmes nu al gewapend tegen de kwantumcomputer door formules te gebruiken waar een kwantumcomputer nu juist niet zo goed in is. Gezien de tijd die nog te gaan is, is de verwachting dat cryptocurrencies voldoende tijd te hebben zich te ‘wapenen’ tegen de kwantumcomputer.
Het bericht Heeft cryptocurrency toekomst als er kwantumcomputers komen? verscheen eerst op Bitcoins en Altcoins.
Lees het originele artikel op bitcoinsaltcoins.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.