Dual, merged, hybrid en multipool mining

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

Wanneer je je bezig houdt met het minen van crypomunten dan kom je verschillende termen tegen, zo kwamen wij onder andere de begrippen dual mining, merged mining, hybrid mining en multipool mining tegen. In dit artikel proberen we uit te leggen wat deze begrippen betekenen.
Dual mining
Met dual mining wordt bedoeld dat er twee verschillende cryptomunten met een verschillend algoritme tegelijkertijd worden gemined.  Hiervoor heb je specifieke mining software nodig die dit proces ondersteunen. Een voorbeeld is de ‘Claymore dual Ethereum en Decred miner’ software.
Merged mining
Merged mining is het proces waarbij twee verschillende cryptomunten op basis van hetzelfde algoritme gelijktijdig worden gemined.
Dit heeft als voordeel dat cryptomunten met een kleine hashing power in hun netwerk mee kunnen liften op het succes van meer populaire cryptomunten.
Een voorbeeld munten die gemined kunnen worden met merged mining zijn Litecoin en Dogecoin.
Hybrid mining
Onder hybrid mining verstaan we het minen van twee verschillende cryptomunten met een zelfde algoritme op hetzelfde systeem, maar wel op een ander GPU.
Op deze manier kan je bijvoorbeeld voorbeeld  Ethereum en Dubacoin minen.
Multipool mining
Met multipool mining worden meerdere verschillende cryptocoins afwisselend gemined. Welke cryptocoin gemined wordt, wordt bepaald aan de hand van een algoritme, dit algoritme berekent welke cryptomunt op dat moment het meest rendabel is.
Om dit te kunnen doen bestaan er ‘multipools’. Het algoritme wat bepaald welke cryptomunt het meest rendabel is kijkt naar de blocktime en de koers van de cryptomunten die de mulitpool ondersteund.Bijna alle multipools ondersteunen de mogelijkheid om de cryptomunten die gemined zijn automatisch om  te wisselen voor een mainstream cryptomunt (zoals bijvoorbeeld de Bitcoin). Een voordeel is dat je niet voor iedere cryptomunt een wallet hoeft te hebben, maar alleen voor de munt waarin je uitbetaald wordt. Ook ben je niet afhankelijk van koersschommelingen van de munten die je hebt gemined. Uiteraard wel van de koersschommelingen van de mainstream munt waarin je uitbetaald wordt. Of dat een voordeel is zal de tijd uit moeten wijzen.
Samenvatting
Dual, merged en hybrid mining is het tegelijkertijd minen van twee munten.  Het onderscheid zit hem in het al dan niet gebruik maken van hetzelfde algoritme of dezelfde GPU.
In schema:
 
Algoritme
GPU
Dual mining
Verschillend per cryptocoin
Dezelfde GPU
Merged mining
Hetzelfde voor beide coins
Dezelfde GPU
Hybrid mining
Hetzelfde voor beide coins
Verschillende GPU’s
Multipool mining is het afwisselend minen van meerdere munten op basis van het actuele rendement.
Het bericht Dual, merged, hybrid en multipool mining verscheen eerst op Bitcoins en Altcoins.
Lees het originele artikel op bitcoinsaltcoins.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.