Cryptocurrency inflatie en deflatie

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

In de wereld van cryptocurrency zijn er twee soorten hoofdtypen van ecosystemen. Of een cryptocurrency is inflatoir- met nieuwe coins die gegenereerd worden door mining of staking – of het deflationair. Veel mensen beweren dat de deflatoire status van bitcoin een probleem is en hoe een kleine inflatie deze zorgen kunnen verlichten. Er zijn echter verschillende aspecten van beide ideeën waarmee rekening gehouden moet worden. In deze blog kijken we naar de deze ideeën en problemen. Ook gaan we in op de begrippen inflatie en deflatie en bekijken we de gevolgen voor de wereld van cryptovaluta.
Deflatie
Ook deflatie is een economische term. Volgens Wikipedia betekent dit het volgende:
Deflatie (‘uitblazen’) is in de economie een aanhoudende daling van het algemene prijsniveau. Anders gezegd is deflatie een negatieve inflatie. Hoewel deflatie op de korte termijn een stijging van de koopkracht betekent, kan het op de middellange termijn zeer schadelijke gevolgen hebben, omdat het de winstgevendheid van bedrijven aantast: zowel huishoudens als bedrijven zullen consumptie en investeringen uitstellen. Deflatie wordt dan ook geassocieerd met recessies. (bron)
De meeste liefhebbers van cryptovaluta weten goed dat Bitcoin een vast aantal munten heeft dat ooit in omloop gaat komen. Dit aantal is 21 miljoen, oftewel: 21.000.000 BTC. Naar verwachting wordt de laatste Bitcoin rond het jaar 2140 gemined. Dit kan natuurlijk ook eerder zijn, maar dat is afwachten wat de opkomst van kwantumcomputers gaat betekenen voor cryptocurrency. Een groot deel van het beschikbaar aantal munten is echter nu al in omloop. Sommige experts beweren echter dat dit een probleem zou kunnen zijn. Het maakt Bitcoin namelijk deflatoir. Aangezien er vanaf dat moment geen extra munten in omloop meer komen.
Deflatie in het traditionele financiële systeem is een slechte zaak. Aan de andere kant kunnen cryptocurrencies, zoals Bitcoin, niet worden vergeleken met andere valuta in de wereld, waardoor dit nogal een betwistbaar punt wordt. Veel economen denken nog op de ouderwetse manier. Deflatie wordt vaak geassocieerd met economieën die het niet zo goed doen. In de meeste gevallen leidt deflatie tot dalende prijzen. Als dat met Bitcoin zou gebeuren zou het snel kunnen gaan – van kwaad tot erger.
Eén ding om in gedachten te houden, is dat consumenten in tijden van financiële problemen niet investeren, maar massaal naar liquide valuta kijken. Voor Bitcoin zou dat een goede zaak kunnen zijn, omdat dit zelfs kan leiden tot toekomstige welvaart. Vanuit een langetermijnperspectief zijn deflatoire valuta veruit de betere optie. In het geval van Bitcoin zal deflatie – waarschijnlijk – een waardestijging veroorzaken. Er is geen echte reden om te denken dat deflatie slecht is voor Bitcoin en andere deflatoire cryptovaluta.
Inflatie
Inflatie is een begrip dat we vooral kennen uit de economie. De definitie, volgens Wikipedia is:
Inflatie (letterlijk ‘opblazen’) of geldontwaarding is een stijging van het algemene prijspeil in een economie. De inflatie wordt doorgaans berekend als de prijsstijging van een ‘mandje’ van gangbare consumptieartikelen over de periode van een jaar, uitgedrukt als een percentage.(bron)
Elke belangrijke traditionele valuta die de mens kent, is inflatoir. er is geen harde limiet aan de hoeveelheid Amerikaanse Dollar, Euro’s of Pond Sterling er op een bepaald moment kunnen zijn. Centrale banken kunnen meer biljetten en munten in een ecosysteem introduceren als zij dat nodig achten. Met meer geld dat rondgaat, hopen ze bijvoorbeeld de financiële situatie in een specifieke regio verbetert.
Inflatie heeft ook een vervelende bijwerking die de meeste mensen over het hoofd zien. Naarmate het aanbod van een beschikbare valuta blijft toenemen wordt de eerder bestaande voorraad iets minder waard. In de wereld van cryptocurrencies zijn er twee soorten inflatie: proof of work en proof of stake. De eerste optie maakt Bitcoin tot een inflatoire valuta totdat alle 21 miljoen BTC zijn gegenereerd. Proof of stake maakt een vrijwel onbeperkte muntaanvoer mogelijk, zelfs wanneer er geen mining beloningen meer worden verdeeld.
Conclusie
Hoewel veel mensen geen schade zien in inflatoire cryptocurrencies, biedt het een probleem als het gaat om het schatten van de waarde van een munt. Interessant feit: Veel grote cryptovaluta zoals Ethereum en DASH gaan over naar het inflatoire proof of stake. Andere cryptocurrencies zoals Litecoin volgen meer Bitcoin, door hun supply vast te houden. Als je naar de feiten kijkt lijken deflatoire cryptovaluta de beste optie. De blockchaintechniek staat nog wel in de kinderschoenen. Misschien dat wij over een week weer een andere mening hierover hebben als er weer een revolutionair idee of munt uitkomt.
Het bericht Cryptocurrency inflatie en deflatie verscheen eerst op Bitcoins en Altcoins.
Lees het originele artikel op bitcoinsaltcoins.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.