Cryptocurrency en belastingaangifte

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.

Cryptocurrency en belastingaangifte
Steeds meer mensen kiezen er voor om een investering te doen in cryptocurrencies. De toegenomen populariteit van virtuele munteenheden is uiteraard ook de Belastingdienst niet ontgaan. Om er zeker van te zijn dat u op dit vlak geen problemen krijgt is het altijd van belang om u bewust te zijn van de verplichtingen waar u op belasting-technisch vlak rekening mee dient te houden. Gaat u ook cryptocurrencies kopen, maar wilt u in eerste instantie graag duidelijke informatie krijgen met betrekking tot de belastingaangifte? Lees dan snel verder!
De BTW op cryptocurrencies
Laat ons in eerste instantie even kijken naar de BTW die al dan niet moet worden betaald op bitcoins evenals andere cryptocurrencies. In Europa is er tot dusver geen BTW vereist op het inkopen en verkopen van deze virtuele munteenheden.
Het Hof van Justitie van de EU heeft immers in een verklaring bepaald dat bitcoins evenals andere cryptocurrencies geen ander doel dienen dan het uitvoeren van betalingen. Omwille van deze reden is er aan de lidstaten de verplichting opgelegd om geen BTW te heffen. Op fiscaal vlak zou er namelijk geen sprake zijn van een toegevoegde waarde. U hoeft dus in ieder geval bij het inkopen en verkopen nooit geen rekening te houden met het aangerekend krijgen of aanrekenen van BTW.
Cryptocurrencies opnemen in de belastingaangifte
Het feit dat er geen BTW is verschuldigd op het aan- of verkopen van cryptocurrencies zorgt er uiteraard niet voor dat er op vlak van belastingen met geen enkele verplichting rekening dient te worden gehouden, in tegendeel. Het opnemen van bitcoins evenals andere vormen van cryptocurrency in de belastingaangifte kan steeds op twee manieren gebeuren, namelijk:
1.) Het aangeven van cryptocurrencies als vermogen in box 3
In eerste instantie is het belangrijk om er rekening mee te houden dat cryptocurrencies worden aanzien als een bepaalde vorm van vermogen. Dit zorgt er voor dat ze moeten worden aangegeven in box 3 van de belastingaangifte. De waarde die hier moet worden vermeld is deze op 1 januari van het fiscale jaar in kwestie. Het wordt specifiek voor cryptocurrencies door de Belastingdienst aangeraden om alle bedragen te vermelden. Dit niet in het minst omdat de waarde zelfs van een kleine hoeveelheid in één jaar tijd aanzienlijk kan toenemen.
Is er op een vroeg tijdstip geen aangifte gedaan? In dat geval is het mogelijk dat u later door de Belastingdienst wordt geconfronteerd met een onverklaarbare stijging van uw persoonlijk vermogen.
2.) Het aangeven van cryptocurrencies als inkomsten in box 1
U dient er rekening mee te houden dat cryptocurrencies lang niet altijd in box 3 van uw belastingaangifte opgenomen kunnen worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een bedrijfsmatige investering of handel in cryptocurrencies? In dat geval moeten de cryptocurrencies belast worden in box 1 van de belastingaangifte.
Om te bepalen of er al dan niet sprake is van een inkomen uit of een vermogen in cryptocurrencies wordt er rekening gehouden met verschillende factoren. De belastingdienst kijkt op dit vlak onder meer naar het feit of de persoon in kwestie is ingeschreven bij de kamer van koophandel of niet. Bovendien wordt er ook een blik geworpen op het feit of er kosten voor cryptohandel van voorbelasting zijn afgetrokken. Voor veel mensen is het op voorhand vaak moeilijk te bepalen of cryptocurrencies nu moeten worden belast in box 1 of box 3 van de aangifte.
Wat indien u nog geen aangifte heeft gedaan?
Het opgeven van uw waarde in cryptocurrencies is een verplichting. Indien u er voor kiest om deze niet aan te geven aan de belastingdienst kunnen ze bijgevolg worden aanzien als een zwart vermogen. Heeft u de aangifte onverhoopt over het hoofd gezien? In dat geval kunt u er nog steeds voor kiezen om u in regel te stellen door middel van de inkeerregeling.
Cryptocurrencies alsnog aangeven door inkeerregeling
Op het ogenblik dat u heeft vergeten dat u over een bepaald vermogen aan cryptocurrencies beschikt kunt u er nog steeds voor kiezen om deze kenbaar te maken aan de belastingdienst. Door het toepassen van de zogenaamde inkeerregeling wordt dit extra vermogen alsnog aangegeven waardoor een eventuele strafrechtelijke vervolging in de toekomst kan worden voorkomen.
Er moet wel rekening mee worden gehouden dat in deze situatie altijd de verschuldigde belasting dient te worden betaald en daarenboven wordt er ook steeds een (aanzienlijke) boete opgelegd. Deze boete is gelegen ergens tussen de 75 en 300 procent van de belasting die had moeten worden betaald. Hou hier dus zeker en vast rekening mee wanneer u beslist om gebruik te maken van de inkeerregeling.

The post Cryptocurrency en belastingaangifte appeared first on Cryptostart.

Lees het originele artikel op Cryptostart.nl

Open nu een account bij Bitvavo en verhandel € 10.000 aan crypto zonder handelskosten.